Kariyer

İnsan KaynaklarıKariyer

Kariyer

Kurum olarak stratejik hedeflere ulaşabilmek ve vizyonumuzu yaşatabilmek için İnsan Kaynakları olarak işe alma sürecinde amacımız, işin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, bizlerle birlikte kariyer yapmaya gönül vermiş adayları “doğru konum doğru insan” prensibiyle değerlendirmektir.

İşe alım sürecinde ilk mülakat İnsan Kaynakları yetkilileri tarafından yapılmakta, uygun bulunan adaylara kişilik envanteri uygulanmaktadır.

Bu aşamanın ardından adaylar titizlikle değerlendirilmektedir.

Kendini yenileyen, istikrarlı, başarma misyonuna önem veren dinamik çalışan kadrosunun şirket başarısına olan olumlu etkisini önemseyen Kadılar Yapı, en büyük zenginliğini insan kaynağı olarak görmektedir. Bu anlamda tüm çalışanların çalışma süreleri boyunca çeşitli eğitim programlarıyla mesleki ve kişisel gelişimleri desteklenmektedir ve tüm çalışanlarına karşılıklı güven ve saygıya dayanan bir iş ortamı sunmaktadır.